Türkiye'nin TÜBİTAK Koordinasyonunda Dönem Başkanlığını Yürüttüğü Eureka’nın '2023 Eureka Kore Günü' Etkinliği Gerçekleştirildi - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Türkiye'nin TÜBİTAK Koordinasyonunda Dönem Başkanlığını Yürüttüğü Eureka’nın '2023 Eureka Kore Günü' Etkinliği Gerçekleştirildi - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
” İfadelerini kullandı

Eureka, 1985 yılında Türkiye’nin de içinde bulunduğu 18 Avrupa ülkesi ve AB Komisyonu tarafından kuruldu

Eureka’nın en önemli destek mekanizmalarından bir tanesi olan Eureka Kümeleri’nden ikisinin başkanlığını, birinin başkan yardımcılığını Türk firmalarının temsilcileri üstlenmiştir

Eureka ağının uluslararası iş birliğini ve araştırma geliştirmedeki ilerlemeleri teşvik etme vizyonuna dikkati çeken İsmail Doğan, “Hedeflenen erişim ve katılım yoluyla, diyaloglar başlatacak, ortaklıkları teşvik edecek ve bilgi alışverişini kolaylaştıracak, ekonomik büyümeyi, teknolojik ilerlemeleri ve küresel ölçekte karşılıklı yararı yönlendiren etkili iş birliği ve ortak projelerin önünü açacağız

Programın ikinci gününde ise K-TAG Avrupa oturumunun yanı sıra (Avrupa’daki Kore Teknoloji Danışma Grubu), Eureka’nın aktif üyelerinin kendilerini tanıtacakları ülke oturumları düzenlendi Atık ayrıştırma, yaşanabilir binaların onarımı, kirlilikle başa çıkma ve etkilenen bölgelerin yeniden inşası için döngüsel ekonominin teşvik edilmesine odaklanan Ar-Ge çözümlerine odaklanan bir çalışma grubu halihazırda istişare halindedir

EUREKA Hakkında

Eureka, Avrupa ülkelerindeki sanayi ve araştırma kuruluşlarının dünya pazarlarındaki rekabet gücünü artıracak ileri teknolojilerin, ürünlerin, süreçlerin ve hizmetlerin araştırılması ve geliştirilmesini, ülkeler arasında ortak projeler oluşturulmasını ve yürütülmesini teşvik etmek için kurulan önemli bir uluslararası iş birliği platformu olarak biliniyor Tamamlanmış veya devam eden tüm onaylanmış projeler göz önüne alındığında, Türkiye yararlanıcı sayısı açısından ülke genel sıralamasında 14 gov

Türkiye, 1998-1999 ve 2012-2013 yılları arasında olmak üzere iki dönem Eureka Dönem Başkanlığı görevini yürütmüştü

Eureka üyesi bazı ülkelerin (Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, İsviçre, İsveç, İspanya, Kanada) temsilcilerinin ve firmalarının de katıldığı etkinliğin ilk gününde Kore-Eureka İnovasyon Forumu, Eureka Akademisi ve Tematik Proje Fikirleri paylaşım oturumları gerçekleştirildi ” dedi Bununla birlikte çeşitli Türk firmaları da etkinliğin tematik alanlarına uygun şekilde sunumlar yaptı Türkiye’nin uzmanlığından yararlanarak, stratejik ortaklıklar kurarak, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini teşvik ederek ve küçük ve orta ölçekli işletmeleri, büyük şirketleri, araştırma kuruluşlarını ve üniversiteleri dahil ederek, TÜBİTAK ve Eureka aracılığıyla küresel zorlukların ele alınmasında ve sürdürülebilir ve dayanıklı bir geleceğe katkıda bulunulmasında önemli bir etki yaratabileceğine inanıyorum ” diye konuştu Bell, iş birliği yaptı, bilgisini paylaştı, kendi ülkesinden uzak ülkelerde yetenek aradı, risk aldı


Eureka Dönem Başkanı ve TÜBİTAK Başkan Yardımcısı İsmail Doğan, Güney Kore ve Avrupa arasındaki uluslararası teknolojik işbirliği ağının güçlendirilmesini hedefleyen etkinliğe açılış konuşmacısı olarak katıldı Eureka çatısı altında faal olan beş küme bulunmaktadır

 kaynak: tubitak ” diye konuştu

Mükemmellik, İş birliği, İnovasyon ve Tutku…

Başkanlıkları sürecindeki çalışma planlarını; Mükemmellik, İş birliği, İnovasyon ve Tutku olarak formüle eden Doğan, telefonun mucidi olan İskoç bilim insanı, mucit ve mühendis Alexander Graham Bell’e atıfta bulunarak, “Bell; ilk telefonu icat ettiği için dünya çapında itibar görse de bunu tek başına yapmadı Ama her şeyden önce, inovasyonda mükemmelliğe giden yolun tutku ve çeşitlilik olduğunu anlamıştı

“Türkiye, inovasyon ve ekonomik büyümenin desteklenmesinde uluslararası iş birliğinin önemini her zaman kabul etmiştir ” Dedi Farklı bilimsel ve kültürel geçmişlere sahip insanlar, bir soruna farklı referans çerçeveleri getirecek, heyecan verici ve dinamik bir fikir alışverişini ateşleyebilecektir Zaman içerisinde EUREKA ağının etkisinin ve işlevselliğinin artmasıyla Kanada, Güney Kore, Güney Afrika ve Singapur gibi Avrupa dışından ülkeler de ağa dahil oldu ve üye sayısı 47’ye yükseldi  

Türkiye’nin Eureka dönem başkanlığında “Afete dirençli toplumlara katkıda bulunma” hedefinin de altını çizen İsmail Doğan, “Türkiye ve Suriye’deki depremlerin ardından, gerek insan kaynaklı gerekse doğal afet şeklinde gerçekleşen felaketlerin yarattığı sorunlara Eureka ağındaki ülkeler olarak bilgi birikimimiz ve inovasyon kapasitelerimiz ile çözüm yolları aramanın incelemesini bir Başkanlık önceliği haline getirdim Sırada yer almaktadır

Ülkemizin Eureka Dönem Başkanlığı görevi kapsamında, Güney Kore’nin Başkenti Seul’de; Ministry of Trade, Industry and Energy (MOTIE) ve Korea Institute for Advancement of Technology (KIAT) ev sahipliğinde düzenlenen ve Güney Kore ile Avrupa arasındaki uluslararası teknolojik iş birliği ağının güçlendirilmesini amaçlayan Eureka Korea Day 2023 (Eureka Kore Günü) etkinliğinde onur konuğu olarak yer alan Eureka Dönem Başkanı ve TÜBİTAK Başkan Yardımcısı İsmail Doğan, Etkinliğin Asya’nın en yenilikçi ekonomisinin başkentinde gerçekleşmesinin önemine işaret ederek “Eureka Küresel İş birliği Anketi 2023’ten elde edilen değerli bilgilerden yararlanarak, stratejik hedeflerimizle uyumlu ve verimli iş birliği potansiyeli gösteren ülkeleri belirleyerek küresel fırsatları proaktif olarak keşfetmeyi ve yakalamayı amaçlıyoruz Size mesajım, girişimcilerimiz arasında tutkuyu teşvik etmemiz gerektiğidir Tutkunun zorunlu bir ortağı çeşitliliktir

Çeşitliliğin ve uluslararası iş birliğinin inovasyon için temel bileşenler olduğuna olan inancını vurgulayan Doğan, “Ve Eureka’nın devreye girdiği yer burasıdır Türkiye, TÜBİTAK Koordinasyonunda, ülkemizin inovasyon ekosistemi, ülke önceliklerimiz ve Eureka Dönem Başkanlığı hedeflerimiz hakkında bilgi paylaşımının sağlandığı “Meet Türkiye” isimli bir oturum gerçekleştirdi ” dedi tr

Ayrıca, dünyanın dört bir yanındaki yaşamlar üzerinde böylesine anıtsal bir etkisi olan bir yenilik bulmak için sadece yurttaşlarıyla birlikte çalışmadı Dönem Başkanlığımız, bu temel üzerine inşa edilecek ve küresel zorlukların üstesinden gelmek için Eureka ülkeleri arasındaki iş birliğini daha da güçlendirecektir Kapsayıcılığın ve eşit katılımın öneminin farkında olarak, Eureka portföyünde yeterince temsil edilmeyen EU13 ve Batı Balkan ülkelerine odaklanarak farklı ülkelerdeki katılımı artırmaya kararlıyız

Türkiye’nin Eureka Kapsamındaki Faaliyetleri

1985’ten bu yana Eureka’da aktif bir şekilde faaliyet gösteren ve katılımı son yıllarda Eureka Ağı’nın diğer ülkelerine göre nispeten artan Türkiye, 2008-2023 yılları arasında 939 projeye katılmış veya hâlihazırda katılmaktadır ” sözleriyle Türkiye’nin Eureka kapsamındaki faaliyetlerine de değinen İsmail Doğan, “Mevcut Eureka Başkanı olarak, liderlik, bölgesel bakış açıları, iş birliği ve inovasyon yoluyla küresel zorlukların üstesinden gelmek için eşsiz bir fırsata sahibiz Eureka’da, inovasyonun diğer iş fonksiyonlarının ve faaliyetlerinin çoğuna benzemediğinin farkındayız Bu tutkuya ihtiyacınız var çünkü yaptığımız şey çok zor Eureka’nın himayesinde, araştırmacılar ve yenilikçiler, Türkiye’deki TÜBİTAK gibi ulusal fon kuruluşları tarafından desteklenen, küresel zorlukların üstesinden gelmek için bilimsel mükemmellik sunuyor Yıllar boyunca, tüm Eureka programlarına aktif olarak katıldık ve birden fazla teknolojide çığır açan çözümleri teşvik etmek için Türk uzmanlığına ve kaynaklarına katkıda bulunduk