Конференція з права

 

 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ ТА ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ»

 

м. Запоріжжя, 25-26 лютого 2022 р.

 

 

ЗАПОВНИТИ ЗАЯВКУ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Загальна інформація

 

 Мета конференції: Конференція проводиться з метою здійснення комплексного наукового розгляду сучасного стану юридичної науки в Україні та світі з залученням зусиль молодих науковців з усіх куточків України та зарубіжних держав, які займаються дослідження усіма без виключення галузями юридичної науки.

 

 До участі в міжнародній конференції запрошуються студенти, аспіранти та молоді науковці юридичних факультетів ВНЗ та юридичних ВНЗ, а також практичні працівники з України та зарубіжних держав, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері права.


Форма проведення: заочна

 

Мова конференції: українська, російська, англійська.

 

В рамках конференції планується робота наступних секцій:

1. Історія та теорія держави та права, філософія права;

2. Конституційне право, міжнародне публічне право;

3. Цивільне право та процес, сімейне право, житлове право, міжнародне приватне право;

4. Господарське право та процес;

5. Трудове право, право соціального забезпечення;

6. Екологічне, земельне, аграрне право;

7. Адміністративне право та процес, фінансове, інформаційне право;

8. Кримінальне право, кримінально-виконавче право, кримінологія;

9. Кримінальний процес, криміналістика;

10. Право Європейського Союзу.


 

 Реєстрація 

 Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, до 22 лютого 2022 року (включно) мають заповнити заявку на участь на сайті ЗМГО «Істина» та надіслати електронною поштою до організаційного комітетунаступні документи:

1) тези доповіді;

2) після успішного рецензування доповіді – відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску.

Реквізити для оплати внеску надсилаються на електронну адресу учасника після перевірки доповіді.


Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для тез – Тези, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок

Наприклад: Коваленко_Тези, Коваленко_Внесок

Електрона адреса: istina.pravo@gmail.com

 

 Вимоги до тез доповіді 

·Назва секції відповідно до переліку, який вказаний вище (шрифт Times New Roman №12, праворуч)

·Назва доповіді посередині рядка (великими літерами, без крапки): шрифт Times New Roman №14, жирний. Наприклад:

ПРІОРИТЕТИ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

 

·Нижче, через один інтервал, праворуч – прізвище, ініціали автора, повна назва установи, де навчається автор: шрифт Times New Roman №12.

Наприклад:

КОВАЛЕНКО С. Б.

студент юридичного факультету

Львівський національний університет імені Івана Франка

м. Львів, Україна

 

·Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.

·Список літератури (без повторів) оформлюється в кінці тексту з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» під назвою «Список літератури:».  У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [4, с. 89].

·Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.

 

 Організаційний внесок 

Організаційний внесок становить 20грн. для учасників з України та 15 доларів для учасників з інших держав.

Реквізити для оплати внеску надсилаються на електронну адресу учасника конференції у разі успішного рецензування.

Усі учасники конференції забезпечуються збірником тез конференції. 

Електронний макет збірника буде надісланий через 10 робочих днів після проведення конференції.

Друкований примірник збірника буде відправлений 18 березня 2022 року на поштову адресу учасників, вказану у заявках.

  

 

Координати організаційного комітету 

Запорізька міська громадська організація «Істина»

Телефон: 095 440 91 76

Час роботи: Пн-Пт 08.00-17.00

Електронна адреса: istina.pravo@gmail.com

Сайт: www.istina-zp.org.ua

 

Анонси:

 

Міжнародна науково-практична конференція


«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ ТА ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ»


м. Запоріжжя, 25-26 лютого 2022 р.Детальніше...
 
Besucherzahler russianbrides
счетчик для сайтаrelojes para pagina web часы для форума